Glavni grad Podgorica

Zablude i istine o zloupotrebi droga


Nov 29, 2013 


Zablude

1. Postoje “lake” i “teške” droge. NE. Sve droge su opasne. Neke dovode do psihičke zavisnosti, a neke i do psihičke i do fizičke zavisnosti.

2. Danas svi uzimaju droge. NE. Osobe koje uzimaju drogu kreću se u uskom krugu sebi sličnih ljudi iz čega pogrešno zaključuju da droge uzimaju svi.

3. Sve treba probati. NE. Osoba koja ima zrelost zna da odredi šta je dobro, a šta nije, ima zreo odnos prema autoritetima i uvažava preporuke društva u kome živi.

4. Marihuana nije opasna. NE. Sve droge su opasne, pa i marihuana, jer mogu dovesti do ozbiljnih i trajnih poremećaja mentalnog i tjelesnog zdravlja.

5. Povremeno uzimati droge nije rizično. NE. Mozak čovjeka evolucijom nije pripremljen za upotrebu droga i njihovo uzimanje dovodi do poremećaja i ispada funkcija nervnog sistema.

6. Neki ljudi godinama uzimaju narkotike i osjećaju se sjajno. NE. Sve droge ostavljaju teške posljedice u fizičkom, mentalnom i socijalnom funkcionisanju svakog zavisnika.

7. Narkotici daju slobodu. NE. Svaki zavisnik je rob narkotika i narkotici upravljaju njegovim mislima, emocijama i životom.

8. Narkotici povećavaju kreativnost (primjer: muzičari, glumci, pisci…). NE. Istina je suprotna – narkotici su prekinuli mnoge slavne umjetničke puteve.

9. Drogiraju se samo bogati ili samo siromašni ljudi. NE. Zavisnost se javlja u svim socijalnim slojevima, nezavisno od toga koliko ljudi imaju novca. Na kraju svi zavisnici zbog drogiranja ostaju bez novca.

10. Zavisnici su zavisni samo od jedne vrste narkotika. NE. Čovjek koji je zavistan od narkotika, ako poslije toga počne da konzumira alkohol postaje zavistan od alkohola, a kasnije se najčešće vraća narkoticima.

Istine

1. Moguće je prestati sa uzimanjem droga. DA. Prirodni razvoj svake osobe potpomognut od strane porodice i stručnjaka vodi ka izlječenju.

2. Poslije liječenja može se živjeti normalno. DA. Ukoliko se liječenje započne na vrijeme i traje koliko treba život se može nastaviti tamo gdje je “stao”.

3. Svako je kovač svoje sreće. DA. Iako ne sve, mnogo šta zavisi od ličnog truda i napora da se ostvare željeni ciljevi.

4. Život bez droga može biti lijep. DA. Čovek je utoliko srećniji ukoliko je našao više različitih aktivnosti koje mu donose zadovoljstvo i bez vještačkih stimulansa.

5. Teško je biti mlad u današnje vrijeme. DA. Ali prihvatiti izazov, istrajati u naporima i stići do cilja donosi veliko zadovoljstvo i (samo) poštovanje.