Glavni grad Podgorica

Saradnja Doma zdravlja Podgorica i Javne ustanove

Javnu ustanovu za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, danas 20.12.2022. godine, posjetili su predstavnici Doma zdravlja Podgorica, načelnik Centra za mentalno zdravlje, dr Ljubinko Kaluđerović sa saradnicom. Dom zdravlja Podgorica podržao je akciju promocije oporavka koji je osnov rada Javne ustanove, postavljanjem promotivnih postera u prostorijama te zdravstvene institucije.

Direktorica Javne ustanove, Dijana Milošević prilikom posjete razgovarala je o daljim zajedničkim aktivnostima ove dvije institucije sa ciljem poboljšanja statusa zavisnika/ca koji žele promijeniti svoje živote i izabrati koncept oporavka, kao dugotrajnog rješenja problema zavisnosti.