Glavni grad Podgorica

Obilježen 26. jun Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge

Na inicijativu Ujedinjenih nacija svake godine u svijetu se 26. jun obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge. Obilježavanje ovog značajnog datuma predstavlja izraz odlučnosti da se ojača djelovanje i saradnja svih društvenih subjekata u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama, ali isto tako i da se skrene pažnja javnosti o štetnosti konzumiranja iste.

Zajedno sa predstavnicima Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti, koja funkcioniše u okviru Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, članovi Stručnog tima Javne ustanove su danas u periodu od 8-10h na Trgu Republike razgovarali sa našim građanima o bolestima zavisnosti, pružili stručne informacije o faktorima rizika i servisima podrške koje Ustanova pruža. Za ovu priliku pripremljeni su i podijeljeni flajeri sa informacijama o Ustanovi i bedževi sa motivacionim porukama namijenjeni mlađoj populaciji.

U popodnevnim časovima u saradnji sa NA (Narcoticus Anonymus) udruženjem organizovana je fudbalska utakmica na terenu u Ustanovi, između predstavnika Udruženja i klijenata na rezidencijalnom tretmanu.

“Misija svih nas je da o ovom problemu sa kojim se susrijeće sve više mladih ljudi govorimo glasno i svakodnevno, da usmjerimo napore ka preventivnom djelovanju ali i pružanju stručne i kvalitetne podrške i pomoći onima koji su odlučili da izađu iz okova zavisnosti izaberu pravi put, put bez psihoaktivnih supstanci, PUT OPORAVKA” – zaključuju iz Javne ustanove.