Glavni grad Podgorica

Radno-okupaciona terapija u sektoru za tretman zavisnika


Avgust 16, 2021


Radno okupaciona terapija kao dio psihosocijalnog tretmana u Javnoj ustanovi, obuhvata sve manuelne, kreativne, rekreativne, edukativne i ostale aktivnosti, s ciljem postizanja i poboljšanja određene fizičke i mentalne funkcije naših klijenata, a u skladu sa njihovim vještinama i iskazanim interesovanjima.

Uloga radno-okupacione terapije je što brža rehabilitacija i priprema klijenta za povratak u socijalnu sredinu, gdje bi on uz pomoć naučenih tehnika i vještina bio konkurentniji na tržištu rada ili otvorio mogućnost za dodatnu edukaciju, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju.

U radu sa klijentima, pored radno-okupacionog terapeuta učestvuju i članovi stručnog tima, kako bi zajednički pratili sam proces rehabilitacije, ali i dalju integraciju klijenata tokom resocijalizacije.

Rad se organizuje grupno i/ili individualno, zavisno od interesa klijenta, njegovih želja i mogućnosti.

Radno-okupaciona terapija ima za cilj psihosocijalnu i funkcionalnu rehabilitaciju. Osnovni cilj je očuvanje i unapređenje potencijala osobe. Radnim aktivnostima se utiče na održanje pokretljivosti, poboljšanje motoričkih sposobnosti, posebno posle dugogodišnje aktivne faze klijenta. Takođe, radnim aktivnostima se utiče na zadovoljenje ljudskih potreba, posebno potrebom za pripadnošću, uvažavanjem, samopoštovanjem i poštovanjem.

Radna terapija predstavlja i prevenciju psihičkim smetnjama, jer udaljava od opsesivnih misli, apatije i očajavanja, a istovremeno jača koncentraciju i obnavlja vezu sa realnošću, što je u procesu rada sa zavisnicima vrlo bitan segment u terapijskom radu.

Okupaciona terapija ima za cilj da motiviše klijente da učestvuju u aktivnostima, koje su za njih zanimljive, izazovne ili predstavljaju nastavak njihovih aktivnosti koje su im predstavljale zadovoljstvo u dosadašnjem životu, ali su tokom aktivne faze bile zapostavljene, pa se na taj način doprinosi njihovoj resocijalizaciji.

Pored slikarsko-kreativne radionice, u našoj ustanovi se realizuje i stolarska, radionica za uzgoj pčela i proizvodnju pčelinjih proizvoda, uzgoj ukrasnog bilja i drugih sadnica, kao i perionica za vozila Glavnog grada.

Aktivnosti u našim radionicama u prethodnom periodu su rezultirale izložbama slika, učestvovanjem na Novogodišnjem bazaru, izradom kreveta za Dječije odmaralište i izradom škura za muzej ,,Marka Miljanova“, raznim donacijama u vidu pošumljavanja određenih područja sadnicama naše proizvodnje i slično.