Glavni grad Podgorica

Probudi se – pričamo o zavisnosti

Mart 8, 2021


Javna ustanova za smještaj, rehabiitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica pokreće kampanju u mjesecu martu organizacijom niza predavanja na temu bolesti zavisnosti.

Planirana predavanja će se realizovati u multimedijalnoj sali KIC-a Budo Tomović svake srijede sa početkom u 16:30h – 17:30h u mjesecu martu počev od srijede, 10.03.2021. godine. Predavanja će realizovati stručna lica Javne ustanove na različite teme u okviru bolesti zavisnosti. Planirana je sledeća dinamika:

10.03.2021.godine – Upoznajmo bolesti zavisnosti, Nikola Ralević, psiholog i Adrijana Klisić, spec.pedagog;

17.03.2021.godine – Bolest zavisnosti kod muškaraca, Aida Kerović, soc.radnica i Adrijana Klisić, spec.pedagog;

24.03.,2021.godine – Bolest zavisnosti kod žena, Dijana Milošević, psihološkinja i Ivana Tiodorović, soc.radnica;

31.03.2021.godine – Porodica i zavisnost, Dijana Milošević, psihološkinja i Aida Kerović, soc.radnica.

Cilj predavanja je skretanje pažnje na aktulene probleme bolesti zavisnosti i u trenutku kada se suočavamo sa pandemijom Korona virusa.

Pozivamo vas da, uz poštovanje mjera shodno epidemiloškoj situaciji, dođete da razgovaramo na ovu značajnu temu. Predavanja možete pratiti na instagram stranici @kakaricka_gora.