Glavni grad Podgorica

“ČIST MOŽEŠ SVE“

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica u saradanji sa Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti Glavnog gradaorganizuje niz aktivnosti u susret 26.junu, Međunarodnom danu borbe protiv zloupotrebe droga.

Prva aktivnost biće realizovana u četvrtak 23.06.2022.godine kada će se odigrati fudbalska utakmica članova NA i klijenta na rezidencijalnom dijelu tretmana Javne ustanove. Ova aktivnost tradicionalno obilježava uspješnu saradnju navedenih institucija.

U petak 24.06.2022.godine biće realizovana aktivnost upoznavanja javnosti sa problemom bolesti zavisnosti u vidu mogućnosti informisanja na tu temu podjelom promotivnog materijala i kontaktom stručnih lica sa građanima koji iskažu interesovanje. Za navedenu aktivnost na dvije lokacije u gradu, Njegošev park i lokalitet novootvorenog šetališta Glavnog grada biće postavljeni štandovi sa materijalom.

U subotu 24.06.2022.godine u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu i sport biće organizovana revijalna košarkaška utakmica zaposlenih Glavnog grada i sportskih novinara različitih medija. Ova aktivnost će se realizovati na košarkaškom terenu u Njegoševom parku.

Poruka svih aktivnosti biće i poruka onim zavisnicima/cama koji su još uvijek u problemu i nedostaje im motiv za promjenom,a to je da čisti mogu sve.