Glavni grad Podgorica

Predstavnici JU učesnici okruglog stola “Mladi koji koriste droge u Crnoj Gori: nedostatak sistema podrške kao glavni izazov“


Oktobar 12, 2018


Predstavnici Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju I resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, učestvovali su na okruglom stolu  „Mladi koji koriste droge u Crnoj Gori: nedostatak sistema podrške kao glavni izazov“, koji se organizovao u sklopu projekta ‚‚Mladi u riziku od socijalne isključenosti“ podržanog od strane Evropske unije, a u organizaciji NVO “Juventas.

Ispred Javne ustanove, panelista okruglog stola bila je Dijana Milošević, psiholog  koja je govorila na temu “Tretman mladih u okviru JU Kakaricka gora – iskustva, poteškoće i izazovi”. Ona je navela da postoji više razloga zbog kojih mladi imaju potrebu za nekim od sredstava zavisnosti, a to su, kako je navela,  nezadovoljstvo, zabrinutost ili pobuna protiv autoriteta, dosada,  porodični problemi, vršnjačko nasilje, kao i zato što smatraju da im je supstanca neka vrsta “pristupnice” određenoj grupi vršnjaka. Svakako da bi neko razvio bolest zavisnosti, nije dovoljno da postoji samo jedan faktor, već više njih kao što su predispozicija u ličnosti, porodični odnosi i društvena sredina,


Takođe je istakla da je tretman u Javnoj ustanovi dostupan licima starijim od 18 godina a da je iskustvo u radu  pokazalo da jedan određeni  broj naših klijenata/kinja je upravo u rasponu od 19 do 30 godina života.

„Kada je u pitanju rad sa mladima, poteškoće koje se javljaju najčešće se tiču niske motivacije što je u vezi sa tim da se većina njih nalazi u fazi fascinacije supstancom, nemaju svijest o povezanosti upotrebe supstance i njenim posljedicama. Takođe, često je prisutna minimalizacija, projekcija i negacija postojanja bolesti zavisnosti“, rekla je Milošević.

Prema njenim riječima, prevencija ne podrazumijeva samo upoznavanje sa problematikom zavisnosti u periodu kada postoje određeni rizici za to već, kako je rekla, mora krenuti mnogo ranije i to od porodice.

„U porodici treba razvijati iskrenu i otvorenu komunikaciju o svim aspektima života, pa i o narkomaniji, alkoholizmu, kockanju i pušenju, jer se na taj način stvara zdrava i pozitivna porodična klima. Otvorenom komunikacijom u porodici, svi njeni članovi će lakše ispoljavati osjećanja, iznositi nedoumice i imati svoj rast“, istakla je Milošević.