Glavni grad Podgorica

Predstavnice JU učestovovale na konferenciji “Politička volja – mogućnosti za unapređenje nacionalnog odgovora na zloupotrebu psihoaktivnih supstanci sa specifičnim osvrtom na OPORAVAK”Novembar 23, 2021


Predstavnice Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica direktorica Dijana Milošević i koordinatorka stručnog tima Ivana Tiodorović prisustvale su konferenciji sa ciljem afirmisanja Oporavka kao metodološkog okvira.
Takođe, direktorica Dijana Milošević je tom prilikom prezentovala rad Javne ustanove i program koji se sprovodi u radu sa zavisnicima/ama čiji je krajnji cilj Oporavak.