Glavni grad Podgorica

Predstavnice Javne ustanove uspješno završile Kurs javnog nastupa i dikcije


Predstavnice Javne ustanove pomoćnica direktorice Ivana Raščanin Radičević i specijalna pedagoškinja Biljana Karadaglić, uspješno su završile Kurs javnog nastupa i dikcije, koji se održao 5 i 6. novembra 2022. godine u Podgorici.
Cilj ovog kursa je da polaznici steknu samopouzdanje, nauče da precizno i jasno prenose misli ili osjećanja, unaprijede tehnike javnog nastupa, usavrše dikciju, jednostavnije, da postanu dobri govornici.Novembar 6, 2022