Glavni grad Podgorica

Predstavnica Javne ustanove održala predavanje studentima psihologije i pedagogije u Nikšiću

Novembar 15, 2019Na poziv Filozofskog fakulteta iz Nikšića, predstavnica Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica psihološkinja Dijana Milošević 14.11.2019. godine studentima psihologije i pedagogije održala je predavanje na temu : „Psihološka podrška u rehabilitaciji i resocijalizaciji osoba sa problemima zavisnosti“.


Tom prilikom Milošević je studente upoznala sa specifikom bolesti zavisnosti, tretman koji se sprovodi u Javnoj ustanovi, kao i ulogom psihologa u procesima rehabilitacije i resocijalizacije. Takođe, riječi je bilo i o značaju prevencije kao i kolika je uloga studenata pomagačkih profesija značajna u primarnoj prevenciji.

Javna ustanova je otvorena za svaki vid saradnje sa Filozofskim fakultetom i ostalim obrazovnim i naučnim institucijama jer porepoznaje koliko je značajno upoznavanje budućih stručnih lica sa samom problematikom tretiranja bolesti zavisnosti.