Glavni grad Podgorica

Posjeta Javnoj ustanovi

Javnu ustanovu za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica danas, 31.5.2023. godine, posjetili su predstavnici Savjeta Evrope Pompidou grupe i Ministarstva zdravlja, na inicijativu Ministarstva zdravlja i Ministrstva pravde.

Tom prilikom Alexandra Matjasch, projektni službenik, Program krivičnog pravosuđa i zdravlja u zatvorima, Pompidou Groupe Savjeta Evrope, Jorg Pant, ekspert Savjeta Evrope, Jasna Sekulić, samostalna savjetnica, Odjeljenje za članstvo u međunarodnim tijelima za politike droga, Ministarsvo zdravlja, stalni korespodent u Pompidou grupi za Crnu Goru, stalni član radne grupe JIE sastali su se sa direktoricom Javne ustanove, Dijanom Milošević i njenim pomoćnicama mr Ivanom Raščanin Radičević i Ivanom Tiodorović.

Cilj posjete bila je procjena i preporuke za program obuka koji se odnose na liječenje i tretman lica zavisnih od PAS.

Direktorica Javne ustanove, Dijana Milišević govorila je o saradnji sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija, koji je formalizovan Sporazumom o saradnji, a odnosi se na dodatne edukacije zaposlenih u Upravi sa ciljem unapređenja sadržaja za lica lišena slobode, a koja su u problemu bolesti zavisnosti. Takođe, detaljno je predstavljen način funkciosianja Ustanove, kako Sektora za tretman zavisnica tako i Sektora za tretman zavisnika.

G-din Jorg Pant, dao je svoje sugestije za unapređenje statusa zavisnika naročito u zatvorskom sistemu, pozdravljajući podršku koju Javna ustanova pruža toj instituciji u smislu Sporazuma o saradnji i dogovorenih aktivnosti, gdje će zaposleni Javne ustanove podijeliti svoja iskustva u radu sa zavisnicima/cama sa zaposlenima Uprave.

Javna ustanova je prepoznata kao eminentna ustanova za tretman zavisnosti, čiji zaposleni u svakodnevnom kontaktu sa klijentima/kinjama mogu da doprinesu poboljšanju pristupa, a samim tim i tretmanu koji druge institucije nude.

Obilaskom Ustanove i njenih sadržaja nakon održanog radnog sastanka, prisutni su imali mogućnost da vide mnoštvo radionica u okviru radno-okupacione terapije, kao i načine njihovih sprovođenja.