Glavni grad Podgorica

Petnaest godina rada Javne ustanove

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, danas, 11. septembra 2023. godine proslavlja 15 godina rada i postojanja. 

U dogovoru sa Markom Čađenovićem, v.d. direktorom Javne ustanove i predstavnicima NA udruženja, sada već simbolično organizovana je fudbalska utakmica. U aktivosti su učestvovali klijenti na rezidencijalnom dijelu tretmana i predstavnici NA udruženja. 

Ova rekareativna aktivnost izabrana je kao nastavak kontinuirane saradnje koju Ustanova ima sa NA udruženjem, u smislu podrške zavisnicima koji se oporavljaju a čiji su članovi i klijenti koji su bili na rehabilitaciji u Javnoj ustanovi. 

Sportske aktivnosti su dio tretmana i rehabilitacije za klijente/kinje, pa organizacijom fudbalske utakmice pored poruke mogućnosti oporavka, cilj je i usmjeravanje na zdravlje i zdrave stilove života. 

Poruka akcije je “Nastavi da se krećeš naprijed!!!”””