Glavni grad Podgorica

Organizovano predavanje za zaposlene Javne ustanove na temu “Epidemiološke karakteristike krvlju prenosivih infekcija”

Direktor Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju iresocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, mr Marko Čađenović u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore organizovao je predavanje na temu “Epidemiološke karakteristike krvlju prenosivih infekcija” 4.3.2024.godine u 11h u multimedijalnoj sali Ustanove. Predavanje je realizovala dr Aleksandra Marjanović koja je prisutnima govorila na temu prevencije navedenih bolesti.

Pored predavanja organizovano je testiranje klijenata/kinja na prisustvo ovih virusa u organizmu. Istaknut je značaj blagovremene detekcije kako bi se eventualno liječenje sprovelo sa pozitivnim ishodom.

Testiranje i predavanje su aktivnosti koje su nastavak akcije koja je već praksa u Ustanovi, sa ciljem povećanja kvaliteta brige i tretmana klijenata/kinja, kao i informisanja zaposlenih na različite teme vezane za zdravlje i zdravstvenu zaštitu. Zahvaljujemo se Institutu, kao i dr Marjanović na ponovnom dolasku, kao i velikom razumijevanju i podršci koja je pokazana za problematiku bolesti zavisnosti.