Glavni grad Podgorica

Organizovan izlet za klijente na rezidencijalnom dijelu tremana

U četvrtak, 25.01. 2024.godine, za klijente na rezidencijalnom dijelu tretmana realizovana pješačka tura do Meduna i posjeta muzeju Marka Miljanova.
Klijenti su imali priliku da borave u prirodnom okruženju, a ovakve pješačke ture dio su redovnih aktivnosti i sadržaja koje periodično sprovodimo u cilju resocijalizacije klijenata.

Na ovaj način želimo naše klijente usmjeriti i ukazati im na zdrave i funkcionalne načine korišćenja slobodnog vremena.
Izleti, pješačke ture, sportski turniri povoljno djeluju na jačanje motivacije kod klijenata. Promjena okruženja i boravak u prirodi utiču na formiranje zdravih navika koje su u skladu sa novim životnim stilom, funkcionalnijim i adekvatnijim, koje gradimo kod naših klijenata u cilju postizanja ponovne i potpune socijalne integracije.