Glavni grad Podgorica

Omogućen prijem novih klijenata/kinja pod posebnim uslovima


Septembar 1, 2020


Na osnovu Naredbe o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim korona virusom(“Službeni list Crne Gore” br 014/20, 015/20), Privremenih preporuka za postupanje i sprovođenje mjera zaštite u domovima za kolektivni smještaj radi sprečavanja i suzbijanja epidemije COVID – 19 i člana 30 statuta Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica (“Službeni list Crne Gore”  – Opštinski propisi br 27/15 i 09/18) donijeta je Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju privremenih mjera