Glavni grad Podgorica

Održano predavanje učenicima Srednje medicinske škole

Predstavnica Javne ustanove, psihološkinja Dijana Milošević i klijent na nerezidencijalnom dijelu tretmana 20.3.2024. godine, održali su predavanje učenicima Srednje medicinske škole.
Predavanje je realizovano sa ciljem da se učenici upoznaju sa bolestima zavisnosti, razlozima konzumiranja psihoaktivnih supstanci a poseban je akcenat stavljen na štetne posljedice koje droga ostavlja na svakog ko ih konzumira.
Kroz interaktivno predavanja učenici su mogli da postave pitanja i upoznaju se sa najčešćim zabludama kada je u pitanju korišćenje psihoaktivnih supstanci.