Glavni grad Podgorica

Održano predavanje u OŠ “Dr Dragiša Ivanović”

U četvrtak 16. novembra socijalna radnica Aida Kerovic i predstavnica Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti Glavnog grada Marija Zogovic održale su predavanje na temu “Prevencija upotreba droga” u OŠ ” Dr Dragiša Ivanovic” u Podgorici.

Predavanje je organizovano kroz interakciju sa đacima osmog i devetog razreda sa akcentom na uzroke, okolnosti koje dovode do prve konzumacije droga i posljedicama koje bolesti zavisnosti proizvode.

Ovo je bila prilika da učenici dobiju odgovore na brojna pitanja na temu bolesti zavisnosti, predoče im se zablude koje su često prisutne kod mladih ljudi i ukaže na značaj zdravih stilova života.

Predavanje je jos jedna aktivnost u nizu koja je planirana za novembar, koji je mjesec borbe protiv bolesti zavisnosti.