Glavni grad Podgorica

Održano predavanje u Gimnaziji “Slobodan Škerović”


Februar 5, 2021


Četvrtu godinu za redom stručna lica JU u okviru predmeta Zdravi stilovi života, razgovarali su sa učenicima gimnazije o posljedicama narkomanije i štetnosti uticaja droga na psihofizičko funkcionisanje pojedinca.

Svoju pricu o ulasku u svijet droge i svoje životno iskustvo u vezi sa tim podijelio je i zavisnik u oporavku, I.M. koji je uspješno završio dvogodišnji tretman u ustanovi.