Glavni grad Podgorica

Održano predavanje u Gimnaziji “Slobodan Škerović” u Podgorici

Predstavnica Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, socijalna radnica Aida Kerović  i Marija Zogović predstavnica Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti 27.2.2024. godine, održale su  predavanje u Gimnaziji „Slobodan Škerović“ u Podgorici.
Predavanje je održano za učenike prvog razreda u okviru nastave iz predmeta Zdravi stilovi života. Ova predavanja se realizuju nekoliko godina sa ciljem da se učenici upoznaju sa bolestima zavisnosti, razlozima konzumiranja psihoaktivnih supstanci a poseban je akcenat stavljen na štetne posljedice koje droga ostavlja na svakog ko ih konzumira.
Kroz interaktivno predavanja učenici su mogli da postave pitanja i upoznaju se sa najčešćim zabludama kada je u pitanju korišćenje psihoaktivnih supstanci.
„Najbolji način da ne uđete u svijet zavisnosti je da nikad i ni pod kakvim uslovima ne probate narkotike, nema „lakih“ i „teških“ droga, ulazak u svijet narkotika je često može biti naivan i bez svijesti o posljedicama a izlazak iz ovog problema je dugotrajan i mukotrpan proces “, zaključak je sa predavanja.