Glavni grad Podgorica

Održano predavanje na temu prevencije bolesti zavisnosti u Dječijem odmaralištu Veruša

Avgust  3, 2019


Predstavnici Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, psiholog Dijana Milošević i socijalni radnik Ivana Tiodorović održale su predavanje na temu prevencije bolesti zavisnosti.

Kroz interaktivan pristup djeca su imala priliku da čuju više o mehanizmima bolesti, mehanizmima zaštite kao i da sami osmisle preventivne aktivnosti kroz poruke za vršnjake.

Prisutnima su podijeljeni edukativni materijali u vidu Priručnika sa informacijama i za djecu i za roditelje.
Ovo predavanje je još jedan pokazatelj uspješne saradnje institucija Glavnog grada.