Glavni grad Podgorica

Održana predavanja na temu prevencije bolesti zavisnosti


Februar 27, 2019


Predstavnice Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciu i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica realizovale su predavanja na temu prevencije bolesti zavisnosti u JU srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ i u Gimnaziji „Slobodan Škerović“.


Članice stručnog tima sa asisentkinjom u tretmanu govorile su na teme mehanizama bolesti zavisnosti, načina prevencije, kao i ličnog iskustva asistentkinje u tretmanu, bivše klijentkinje Ustanove, kroz obradu problema vezanih za period adolescencije, a koji mogu biti rizični za ulazak u svijet drogiranja.
Predavanjima je prisustvovao veliki broj učenika, koji su i sami aktivno učestvovali u predavanjima postavljajući pitanja vezana za obrađene teme.