Glavni grad Podgorica

Obilježavanje 11 godina rada Javne ustanove


Septembar 10, 2019


Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica u srijedu, 11. septembra 2019. godine u 19h će obilježiti 11 godina postojanja i uspješnog rada. Ovim povodom organizovaće se revijalna utakmica između klijenata Javne ustanove i predstavnika udruženja NA.

Javna ustanova je u prethodnom periodu poboljšala uslove za rekreativnim bavljenjem fudbalom postavljanjem vještačke trave koja doprinosi bezbjednijim i boljim uslovima za igru.