Glavni grad Podgorica

Kratka poruka direktorice Javne ustanove u okviru kampanje “Svi zajedno”

Septembar 24, 2021

Dijana Milošević, direktorica Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica je u okviru kampanje „Svi zajedno“, koja za cilj ima podizanje nivoa svijesti kod pojedinaca i društva uopšte kada je riječ o posljedicama koje za sobom ostavlja konzumiranje psihoaktivnih supstanci, kao i podsticanje mladih na kvalitetnije životne izbore, odgovorila na sljedeće pitanje:
„Vaš poziv je pružanje pomoći ljudima koji su u problemu. Koju poruku bi uputili našoj omladini kako bi izbjegli okove bolesti zavisnosti?”
“Problemi nijesu nerješivi! Reci NE DROGAMA!!”
Kratku poruku možete pogledati na ovom linku.