Glavni grad Podgorica

Koncert za klijente/kinje Javne ustanove

U dogovoru sa Markom Čađenovićem, V.D. direktorom Javne ustanove za smještaj, rehabiliataciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, dr Dragan Koprivica realizovao je koncert za klijente i klijentkinje na rezidencijalnom dijelu tretmana, u četvrtak 07.09.2023. godine sa početkom u 18 časova.

Koncert je realizovan u kino sali Javne ustanove sa ciljem animacije klijenata i klijentkinja, njihovog slobodnog vremena, kao i motivacije da se zabava i muzika mogu spojiti bez potrebe da se osjećaj radovanja postigne na vještački način, što je bio raniji destruktivni obrazac zavisnika.

Klijenti i klijentkinje su imali mogućnost uživanja, ali i aktivnog učešća u ovoj aktivnosti, pa su tako pojedini klijenti, koji za to imaju afinitet, učestvovali izvedbom različitih muzičkih numera.

Prije početka koncerta klijentima i klijentkinjama su se obratili dr Dragan Koprivica najavljujući aktivnost koja je i sad plod kontinuirane saradnje, kao članica stručnog tima, spec. pedagog Adrijana Klisić.