Glavni grad Podgorica

Klijenti/kinje i zaposleni Javne ustanove primili vakcinu protiv virusa Covid-19Maj 20, 2021U prostorijama Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, u saradnji sa Domom zdravlja Podgorica, obavljena je vakcinacija klijenata/kinja koji se nalaze na rezidencijalnom dijelu tretmana, kao i zaposlenih.

Javna ustanova je jedina ustanova kolektivnog smještaja, koja se od marta 2020. godine oduprijela importaciji virusa Covid-19 među klijente/kinje, zahvaljujući poštovanju svih preporučenih mjera.

Kolektivna vakcinacija je samo još jedan od načina zaštite klijenata/kinja, kao i zaposlenih sa ciljem očuvanja njihovog zdravlja.