Glavni grad Podgorica

Javnu ustanovu posjetili studenti FPN-a


Novembar 11, 2019


Kao i godinama unazad Javnu ustanovu za smjestaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica 11. novembra 2019. godine posjetili su studenti četvrte godine Fakulteta političkih nauka, sa smjera socijalna politika i socijalni rad.


Ovo je bila prilika da se studenti upoznaju sa radom Ustanove, njenim funkcionisanjem i oblicima pomoći i podrške koju pruža zavisnicima i zavisnicama.

U okviru posjete studentima je predstavljen rad socijalnog radnika u Stručnom timu Javne ustanove, njegova uloga, obaveze i specifičnosti u radu sa ovom populacijom.