Glavni grad Podgorica

Javna ustanova pridružila se kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama
“16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je globalna kampanja koju obilježava 1,700 organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, na simboličan način priključila se podizanju svijesti o problemu rodno zasnovanog nasilja u Crnoj Gori.

Porukama podrške, ali i ukazivanja na problem klijenti i klijentkinje sa zaposlenim Javne ustanove pokazali su da problem nasilja nad ženama nije nešto na šta treba da ćutimo i da izlaz postoji, ukoliko udruženo djelujemo.

Za mnoge žene, nasilje u porodici u kombinaciji sa njenom zavisnošću ili zavisnošću partnera od droge ili alkohola, prerasta u vrlo komplikovanu situaciju koja je mnogo zahtjevnija za treman, u odnosu na to kad imamo osobe koje nisu u začaranom krugu zavisnosti. Imajući u vidu brojne posljedice koje se javljaju u ovakvim okolnostima, potreban je dugotrajan multidisciplinaran pristup problemu izlaska iz problema. Takodje, potrebno je ukazati na postojanje različitih vrsta nasilja nad korisnicama psihoaktivnih supstanci od strane drugih lica sa kojima se one susreću u aktivnoj fazi bolesti. Sve ovo uz bolest zavisnosti ostavlja digotrajne i vrlo tešle posledice na osobu.

Poseban akcenat stavljamo na smanjivanje rodno zasnovanog nasilja nad ženama, do nulte tolerancije na isto, jer ćutanje i neadekvatna reakcija na bilo koji vid nasilja nad ženama predstavlja ozbiljnu prepreku u postizanju jednakosti, razvitka i mira.
Decembar 10, 2021