Glavni grad Podgorica

Javna ustanova obilježava Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga

Jun 25, 2021,,VJERUJ U ANĐELA”

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, tredicionalno je i ove godine obilježila 26. jun Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga.

Na inicijativu Ujedinjenih nacija svake godine u svijetu se 26. jun obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge. Obilježavanje ovog značajnog datuma predstavlja izraz odlučnosti da se ojača djelovanje i saradnja svih društvenih subjekata u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama, ali isto tako i da se skrene pažnja javnosti o štetnosti konzumiranja iste.

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, povodom ovog značajnog datuma,  realizovali  smo snimanje spota za pjesmu “Vjeruj u anđela”.

Pjesma je snimljena kao preventivna  poruka  za mlade u cilju sprečavanja ulaska u problem bolesti zavisnosti, kao i za osobe koje su u problemu da potraže stručnu pomoć.

Tekst i muziku uradio je Zdravko Đuranović, aranžman Saša Gajić, a izvođači su muzičari iz Crne Gore: Zdravko Đuranović, Nina Žižić, Jelena Đorđević, Ilija Gojović, Dragica Bojanić, Luka Radović i Boris Božović. ,,Bubulj” produkcija je realizovala režiranje spota za navedenu numeru.

Takodje, u susret ovom datumu u okviru Javne ustanove organizovan je sportski turnir u stonom tenisu za klijente/nje i zaposlene u ustanovi.

Korišćenje psihoaktivnih supstanci ne predstavlja samo opasnost po zdravlje pojedinca, već predstavlja i veliku socio-ekonomsku prijetnju za cjelokupno stanovništvo, te zahtijeva kontinuiranu mobilnost svih nadležnih službi, kako bi se spriječila zloupotreba droga i njene nenadoknadive štetne posledice.

Jačanje međusektorske saradnje u oblasti smanjivanja ponude i potražnje droga samo je jedan segment u borbi protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Preventivno djelovanje, ali i stvaranje adekvatnih uslova i poboljšavanje usluga tretiranja bolesti zavisnosti, kao i proces rehabilitacije i resocijalizacije korisnika psihoaktivnih supstanci je zaokružen proces, koji mora dati adekvatne rezultate.

“Misija svih nas je da dobrom i kontinuiranom saradnjom i koordinacijom, usmjerimo zajedničke napore ka preventivnom djelovanju, ali i pružanju stručne i kvalitetne podrške i pomoći onima koji su odlučili da izađu iz okova zavisnosti i izaberu pravi i jedini ispravni put, put bez psihoaktivnih supstanci”- zaključuju iz Javne ustanove.

Spot možete pogledati ovdje.