Glavni grad Podgorica

Javna ustanova obilježava devet godina postojanja i rada


Sep 11, 2017 


Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci u četvrtak, 14. septembra, sa početkom u 12h, u prostorijama Centra za tretman zavisnica, prigodnim aktivnostima, muzičkim programom i koktelom obilježiće devet godina rada.

Tokom svih ovih godina radimo kontinuirano na tretiranju ove problematike i pružamo potrebnu podršku zavisnicima, od motivacije za liječenje do rehabilitacije, zaključno sa resocijalizacijom i integracijom u društvene tokove.

Pozivamo Vas da svojim prisustvom ukažete na značaj i date doprinos ovom događaju, i pružite nam podršku u daljem radu.