Glavni grad Podgorica

Gradonačelnik dr Ivan Vuković posjetio Javnu ustanovu


Avgust 17, 2018


Javnu ustanovu za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, 17. avgusta 2018 godine posjetio je gradonačelnik dr Ivan Vuković.


Direktor Ustanove Aleksandar Radinović je izrazio zadovoljstvo posjetom Gradonačelnika i tom prilikom ga bliže upoznao sa sadržajima Javne ustanove, aktivnostima i stručnim programima koje sprovodimo, kao i budućim pravcima razvoja i unapređenja pružanja usluga i tretmana korisnika/ca.
Prilikom posjete gradonačelnik dr Ivan Vuković je istakao da je ponosan što u Podgorici postoji i uspješno radi ustanova ovog tipa i obećao svu neophodnu podršku koja je potrebna za dalje unapređenje kvaliteta rada Ustanove.