Glavni grad Podgorica

Aktivnosti Javne ustanove za 26.jun


Jun 25, 2020


Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica tradicionalno obilježava 26.jun, Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga nizom planiranih aktivnosti.

U susret ovom danu, sa ciljem što bolje informisnosti građana na temu bolesti zavisnosti biće objavljen stručni članak, Adrijane Klisić, članice Stručnog tima Javne ustanove, kao i lična priča klijenta koji se nalazi na tretmanu u ustanovi. Članak će biti ustupljen elektronskim i pisanim medijima i biće objavljen na zvaničnom sajtu Javne ustanove.

Jedna od planiranih aktivnosti je i uručivanje donacije koju je obezbijedila Opština Tivat i Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja, koji će pokloniti opremu za pokretanje radionice za frizerske usluge u Sektoru za tretman zavisnica. Opština Tivat je na ovaj način potvrdila senzibilisanost za problematiku bolesti zavisnosti i podršku koju pružaju zavisnicima i zavisnicama.

Takođe, predstavnici Javne ustanove će u saradnji sa Sekretarijatom za socijalno staranje Glavnog grada, Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti Glavnog grada, NVO Preporod i IPA (Internacionalna policijska asocijacija Crne Gore) 26.juna na Argentinskom trgu u 19:30h, podijeliti materijal u cilju prevencije bolesti zavisnosti, gdje će građanima biti pružena mogućnost da u direktnom kontaktu sa stručnim licima koja se bave problematikom bolesti, dobiju informacije i materijal na ovu temu.