Glavni grad Podgorica

14 godina postojanja i rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica obilježila je Dan ustanove, četrnaest godina postojanja i rada. 

Osnovni cilj i svrha osnivanja Javne ustanove je  pružanje potrebne pomoći i podrške  zavisnicima/ama, ali i suzbijanje stigmatizacije i etiketiranja kroz poboljšanje njihovog položaja u društvu.

,,Danas posle četrnaest godina rada Javne ustanove, sa ponosom možemo istaći da su usluga tretmana koju pružamo, predanost i profesionalnost u radu sa klijentima/kinjama prepoznati kako u našoj zemlji tako i u regionu“- istakla je direktorica ustanove Dijana Milošević.

S obzirom da bolesti zavisnosti imaju tendenciju širenja i rasta, Gradska uprava je imala jasnu viziju, kako da unaprijedi kvalitet usluga koje pruža Javna ustanova i stvori uslove za pristup tretmanu svima koji su pokazali autentičnu motivaciju za oporavkom. 

,,Ovo je za nas 14 godina života ,ali i vjere i nade da je oporavak moguć. Put ka postizanju ovog cilja je često trnovit, pun uspona i padova, zato tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, svim fazama tretmana, koji ima svoje zakonitosti, prilaze sa posebnom pažnjom, od psihofizičke stabilizacije, preko prevencije recidiva, porodične terapije do rada na potpunoj resocijalizaciji.“ – ističe direktorica Javne ustanove.

Kako dodaje Milošević, svaka godina rada nije samo godina postojanja ustanove. To je za njih i njihove klijente/kinje  proslavljanje godina života, nade, čistoće i koraka  u bolju budućnost  onih koji se suočavaju sa ovim problemom.

Javna ustanova svih ovih godina radi predano na očuvanju pozitivnog kontinuiteta u razvoju svih segmenata rehabilitacije i resocijalizacije, ali i na uspostavljanju kvalitetne, kontinuirane saradnje i profesionalne komunikacije sa svim relevantnim institucijama i društvenim subjektima, koji su kroz svoj rad uključeni u ovaj društveni problem.

,,Ono što nam svima zajednički predstoji, da kao društveno odgovorni pojedinici, kroz buduće aktivnosti udruženo radimo na podizanju svijesti javnosti o ovom problemu i razbijanju predrasuda koje su u vezi sa bolestima zavisnosti“- zaključuje Milošević.


Septembar 12, 2022