Glavni grad Podgorica

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda sa svojim saradnicima posjetio Javnu ustanovu


Jul 18, 2018


Javnu ustanovu za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, 18. jula 2018 godine posjetio je zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa zamjenicima Snežanom Mijušković i Sinišom Bjekovićem.
Direktor, Aleksandar Radinović, pomoćnik direktora dr Ljubinko Kaluđerović i psiholog Dijana Milošević upoznali su Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i njegove saradnike sa načinom funkcionisanja Javne ustanove. Takođe, razgovarano je i o izazovima u radu sa zavisnicima/ama, kao i pratećim problemima koji se javljaju uz bolesti zavisnosti.


Zaštitnik je u odnosu na mandat institucije ukazao na oblasti u kojima postoji interesovanje za eventualne probleme u ostvarivanju prava i sloboda korisnika. On je naveo da do sada nije bilo obraćaja i žalbi Zaštitniku od strane korisnika usluga Javne ustanove.
Na sastanku je istaknuto da se u kontinuitetu prate aktivnosti ustanove i iskazana je podrška za zalaganje i dosadašnje rezultate koje ostvaruje ova institucija.
Zajednički je ocijenjeno da je potrebna i veća uključenost nadležnih državnih organa pored Glavnog grada, koji finansira rad Javne ustanove, kao i intenzivnije promovisanje pojedinačnih uspješnih primjera i podizanje svijesti javnosti o važnosti adekvatne reintegracije u društvo korisnika/ca nakon tretmana.
Predstavnici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore obišli su prostorije za smještaj, rekreaciju, okupacionu terapiju, kao i ostale sadržaje koje koriste klijenti/kinje smješteni/e u ustanovi.