Glavni grad Podgorica

Zajedničkom akcijom “Budi slobodan – reci drogi NE” obilježen 26.jun


Jun 26, 2018


Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, zajedno sa partnerima Internacionalna policijska asocijacija – IPA sekcija Crna Gora i NVO Preporod, a uz podršku Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada realizovala završnu aktivnost povodom obilježavanja 26. juna Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga.


Na uglu Hercegovačke i ulice Slobode u Podgorici, organizovan je performans pod nazivom “Budi slobodan – reci drogi NE!”. Ovom prilikom javno je skrenuta pažnja na problem bolesti zavisnosti. Stručni tim Javne ustanove i predstavnici partnerskih organizacija su neposredno bili dostupni građanima za savjete i odgovore na sva pitanja u vezi sa ovom problematikom. Takodje, zainteresovanim gradjankama i gradjanima distribuiran je edukativno-informativni material, kao i besplatni testovi na prisustvo psihoaktivnih supstanci.
Problem zloupotrebe droga nije problem samo pojedinca i njegove porodice već i cijelog društva te stoga misija svih nas, kako onih koji predstavljaju državu, tako i civilnog sektora, je da zajedničke snage usmjerimo kako ka preventivnom djelovanju tako i ka razvoju sistema podrške i pomoći onima koji su odlučili da izađu iz začaranog kruga bolesti zavisnosti i izaberu pravi, jedini ispravni put, put oporavka, razvijajući zdrave stilove života.