Glavni grad Podgorica

Za klijente Javne ustanove organizovana pješačka tura


April 01, 2019


U ponedjeljak, 1.aprila 2019.godine, Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica organizovala je pješačku turu od Brajića do Manastira Praskavica. Ova tura realizovana je uz podršku udruženja Visokogorci i predstavnika NA (“Anonimni Narkomani”).
Klijenti koji su na rezidencijalnom i nerezidencijalnom tretmanu imali su priliku da borave u prirodnom okruženju i upoznaju se sa osnovnim pravilima planinarenja. Ova i slične ture, dio su redovnih aktivnosti i sadržaja koje periodično sprovodimo u cilju resocijalizacije klijenata.


Na ovaj način želimo naše klijente usmjeriti i ukazati im na zdrave i funkcionalne načine korišćenja slobodnog vremena, kao i na značaj jačanja timskog duha, saradnje i tolerancije.
Izleti, pješačke ture, sportski turniri povoljno djeluju na jačanje motivacije kod klijenata. Promjena okruženja i boravak u prirodi utiču na formiranje zdravih navika koje su u skladu sa novim životnim stilom, funkcionalnijim i adekvatnijim, koji naši klijenti grade u cilju postizanja ponovne i potpune socijalne integracije.