Glavni grad Podgorica

VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Mart 14, 2020


U skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, a u okviru mjera koje je usvojilo Ministarstvo zdravlja Crne Gore za prevenciju mogućeg širenja virusa COVID-19,  Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i  resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica  donijela je sljedeće mjere:

  • Obustavljanje vikend izlazaka klijenata/kinja koji se nalaze na rezidencijalnom dijelu tretmana;
  • Obustavljanje prijema;
  • Zabrana svih posjeta;
  • Svi klijenti/kinje i uposleni upoznati su sa mjerama koje su propisane u cilju lične zaštite, a koje se odnose na: higijenu ruku, češće provjetravanje prostorija, dezinfekciju radnih površina i prostorija u okviru Javne ustanove.

Navedene mjere će trajati sve dok se ne donesu  nove mjere od strane Ministarstva zdravlja i Vlade Crne Gore.