Glavni grad Podgorica

VAŽNO OBAVJEŠTENJE – nove mjere


April 28, 2020


U skladu sa sa naredbom o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim korona virusom Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica donijela je Odluku o dopunama Odluke o uvođenju privremenih mjera.