Glavni grad Podgorica

Uručena donacija muzičkih instrumenata Javnoj ustanovi


Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica pokreće novu radionicu muzikoterapije u okviru radno-okupacione terapije, zahvaljujući donaciji Rotaract kluba Crna Gora.

Radionica za muzikoterapiju doprinijeće kvalitetu sadržaja namijenjenih klijentima/kinjama.

Muzičke instrumente donirao je Rotaract klub koji je obezbijedio sredstva projektom podržanim od strane Ambasade Rebublike Njemačke u Crnoj Gori. Povodom donacije Javnu ustanovu su posjetili predsjednik Rotaract kluba, g-din Radovan Čvorović sa svojim saradnicima i ambasador Republike Njemačke u Crnoj Gori, g-din Peter Felten, gdje su sa direktoricom Javne ustanove, g-djom Dijanom Milošević razgovarali o uslugama tretmana koje Ustanova pruža.

Ambasador Republike Njemačke, g- din Felten ovom prilikom izjavio je da je izuzetno zadovoljan sto će se pokrenuti muzikoterapija koja će pored terapijskog djestva doprinijeti i disciplini i trudu koji je nužno uložiti da bi se svirali odredjeni instrumenti. Takodje, istakao je značaj muziciranja u grupi, što bi trebalo da ima pozitivan uticaj na klijente/kinje. Odabrao je podržati ovaj projekat iz uvida značaja muzike za klijente/kinje, kao i činjenice da Rotaract klub podržava instuticije koje doprinose dobrobiti društva.

G-din Čvorović, predsjednik Rotaract kluba se zahvalio za podršku projekta i izrazio nadu u uspješnost ističući benefite pokrenute radionice za klijente/kinje Javne ustanove. Takodje, istakao je odluku da podrži rad Javne ustanove a naročito ljude koji su na tretmanu sa ciljem rješavanja ozbiljnog problema.

Direktorica Milošević se zahvalila što su prepoznali rad Javne ustanove kao kvalitetan i što je klijentima/kinjama pružena mogućnost da svoje emocije izraze kroz muzikoterapiju. Javna ustanova je dodala još jedan sadržaj što je pokazatelj kontinuiranog rada na kvalitetu usluga koje pruža.

Donacijom je obezbijedjen veliki broj instrumenata, kao i mogućnost angažovanja profesora muzike koji će voditi radionicu i obučavati klijente/kinje.Decembar 1, 2022