Glavni grad Podgorica

Unapređenje radionice za uzgoj pčela

Zahvaljujući donaciji LDS charites organizacije u Crnoj Gori, koja je podržala projekat unapređenja radionice za uzgoj pčela omogućen je dalji razvoj ove radionice.
LSD charites je podržao projekat kojim je predviđena obnova starih košnica novim. Donacija je obuhvatala 20 komplet košnica, kao i vosak za uzgoj pčela. Ovom donacijom omogućeno je dalje učešće klijenata, prvo u pripremi doniranih košnica za razvoj pčelarskih društava, a kasnije i proizvodnji meda za potrebe Javne ustanove.
Prepoznajući značaj različitih mogućnosti za klijente, u prethodnom periodu formirane su slične radionice kao što si mini farme, čiji se proizvodi upotrebljavaju u izradi hrane, sa ciljem poboljšanja zdravlja klijenata/kinja.