Glavni grad Podgorica

U Javnoj ustanovi odigrana predstava „Dobro veče Montenegro“

Feb 6, 2018


U Javnoj ustanovi za smjestaj rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica u Centru za tretman zavisnika, u srijedu 17. januara u 19h,  izvedena je predstava „Dobro veče Montenegro“. Predstavu su pored zaposlenih i klijenata na rezidencijalnom tretmanu imali priliku i da pogledaju nerezidenti.

U žanrovskom smislu ova predstava je melodrama i komedija. U predstavi igraju mladi glumci amateri Nikoleta Radević, Nađa Labudović i Nemanja Vojvodić, majstor svjetla je Dražen Milić, a tona Nemanja Klikovac.


Ova vrsta aktivnosti se izvodi u sklopu redovnih kulturnih sadržaja koji doprinose resocijalizaciji i imaju za cilj izgradnju pozitivnih i funkcionalnih obrazaca ponašanja kod klijenata koji su na tretmanu u Javnoj ustanovi.

Repriza predstave odigraće se u Centru za zavisnice gdje će i naše klijentkinje imati prilike da odgledaju ovaj zanimljiv komad.