Glavni grad Podgorica

Studenti psihologije Univerziteta Donja Gorica posjetili Javnu ustanovu


Mart 04, 2019


Studenti psihologije Univerziteta Donja Gorica zajedno sa profesoricom dr Nevenkom Pavličić, posjetili su danas Javnu ustanovu za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica.

U okviru posjete studenti su imali priliku da pogledaju dokumentarni film o Javnoj ustanovi, nakon čega su aktivno učestvovali postavljajući pitanja o bolesti zavisnosti, radu ustanove i ulozi, obavezama i specifičnostima rada psihologa sa populacijom zavisnika/ca.


Pored informativnog dijela, studenti su bili u prilici da obiđu prostorije ustanove i da bliže upoznaju sve segmente rada i funkcionisanja ustanove.