Glavni grad Podgorica

Studenti psihologije UDG posjetili Javnu ustanovu

Studenti psihologije UDG sa profesoricom dr Vesnom Milovic posjetili su  Javnu ustanovu za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica.
Direktorica Javne ustanove Dijana Miloševic i psiholog Nikola Ralevic upoznali su studente sa funkcionisanjem Javne ustanove, specificnostima bolesti zavisnosti kao i sa ulogom psihologa u radu sa populacijom zavisnika.


Oktobar 12, 2022