Glavni grad Podgorica

Studenti IV godine Fakulteta političkih nauka, smjer Socijalna politika i socijalni rad, posjetili Javnu ustanovu


Oktobar 6, 2018


Studenti IV godine Fakulteta političkih nauka smjer Socijalna politika i socijalni rad, 06.11.2018. godine, posjetili su Javnu ustanovu za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica.
U okviru posjete studenti su imali priliku da obiđu ustanovu i da se upoznaju sa svim segmentima rada, kao i da čuju iskustvenu priču bivše klijentkinje a sada asistentkinje u tretmanu.


Takođe, studentima je prikazan dokumentarni film o Javnoj ustanovi, nakon čega su aktivno učestvovali postavljajući pitanja o bolesti zavisnosti, radu ustanove i ulozi, obavezama i specifičnostima rada socijalnog radnika sa ovom populacijom.