Glavni grad Podgorica

Sportsko-rekreativne aktivnosti

U okviru tretmana rehabilitacije i resocijalizacije sportsko rekreativne aktivnosti sprovodi profesor sporta i fizičke kulture.

Aktivnosti su raznovrsne i prvenstveno se baziraju na psihofizičkim sposobnostima klijenata, gdje se prije svega akcenat stavlja na zdravstveno stanje i motoričke sposobnosti. Sve sportsko-rekreativne aktivnosti su usaglašene sa kapacitetom sposobnosti, zdravstvenim stanjem i uzrastnim karakteristikama svakog pojedinca.

Redovno se prati  zdravstveno stanje i sprovodi test bazično-motoričkih sposobnosti.

Ovaj rehabilitacioni centar posjeduje otvorene terene za fudbal i košarku, na kojima se organizuju takmičenja, kako između samih klijenata, tako i sa amaterskim ekipama. Glavni cilj ovih takmičenja nije rezultat nego oporavak, u zdravstvenom smislu i u smislu resocijalizacije i ponovnog uključivanja u zdrave životne tokove. Takođe, u okviru Ustanove postoji i sportsko-rekreativna sala, koja je opremljena spravama (kardio sprave, sprave za vježbe snage), kao i stolovima za stoni tenis, bilijar i pikado.

Šetnje na otvorenom su sastavni dio rekreacije i organizuju se koordinirano sa nivoom izdržljivosti klijenata. Svakog mjeseca odigra se po jedna fudbalska utakmica van Ustanove sa članovima udruženja NA ( Narcotics Anonymous ).