Glavni grad Podgorica

Sertifikat za pripremu i posluživanje hrane i pićaJanuar 11, 2021U Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica izvršena je analiza rizika kritičnih kontrolnih tačaka, te je istoj obnovljen sertifikat za pripremu i posluživanje hrane i pića – HACCP.