Glavni grad Podgorica

Saopštenje za javnost

Imamo potrebu da reagujemo na navode koji su dio medijskog prostora, a tiču se rada Javne ustanove i potrebe da se taj rad diskredituje. Želimo da se zna sljedeće: Javna ustanova je osnovana 2008.godine i od tada su pomoć za tretman potražili više stotina ljudi koji su u problemu zavisnosti. Mnogo je onih koji su od osnivanja u oporavku i čiji životi danas izgledaju produktivno i srećno upravo zahvaljujući promjenama koje su napravili boravkom u Ustanovi. Cijeneći važnost svakog života ne možemo dozvoliti da zbog pojedinačnih nemotivisanih pojedinaca razmišljamo u globalu negativno i tretiramo neuspješno jedan sistem koji je omogućio da ljudi koji su bili u dugotrajnom paklu zavisnosti danas rade, imaju porodice, žive živote u punoj kvalitetnoj formi. Ne trebamo dozvoliti da se bavimo neprovjerenim informacijama, nagađanjima, koje imaju za cilj prebacivanje odgovornosti na Ustanovu za nešto što je sastavni dio bolesti zavisnosti.
Situacija koja je navedena, a tiče se konzumacije PAS nije nešto što je pravilo ali jeste nešto što se dešava zbog nemotivisanosti klijenata. U sistemima poluotvorenog tipa uvijek postoje mogućnosti da se dese ovakve situacije, tvrdimo da su one rijetkost u našoj Ustanovi i izuzetak od ustanovljenih dnevnih rutina, ali kao i u proteklih 15 godina radimo i radićemo na unapređenju kvaliteta našeg rada, sa dubokim razumijevanjem problematike bolesti zavisnosti. Kao što i sami znate pravila i procedure su jasne, sprovode se bez izuzetaka u svakom pojedinačnom slučaju.
Javna ustanova ima vrlo jasne procedure po kojim funkcioniše upravo kako bi se zaštitio sistem, praćenje ponašanja klijenata/kinja omogućava da se sprovode i mjere koje su propisane kao što periodična testiranja na psihoaktivne supstance, kao i pregledi stvari klijenata/kinja. Uvijek kad bi se nakon takvih procedura utvrdilo da je neko od klijenata/kinja pozitivan na testu ili na bilo koji drugi način prekršio pravila funkcuonisanja Javne ustanove dolazi do prekida tretmana za tog pojedinca. Upravo takve mjere se preduzimaju da bi se zaštitili ostali klijenti/kinje i da bi se osiguralo da oni klijenti/kinje koji žele da se oporavljaju to i mogu, a da oni klijenti/kinje koji to ne žele ne mogu boraviti u Ustanovi jer ne poštuju pravila, a pri tome svojim ponašanjem pokazuju da nisu ni autentično motivisani. Napominjemo da se testiranja i pregledi vrše periodično i da se uvijek na saznanja reagovalo na isti način, ako se utvrdi da se krše pravila. Apsolutno nema nikavih podržavanja bilo kojih nepravilnosti, niti učestvovanja već su reakcije onakve kakve smo naveli. U pismu majke zavisnika gdje je naveden slučaj udaljavanja 4 klijenta zbog konzumacije potvrđuje da se postupa po pravilima u tom slučaju, kao i u svima koji su bili prije njega. Iz navedenog je jasno da se svaki pokušaj zloupotrebe narkotika u Ustanovi sankcioniše udaljevanjem sa tretmana.
Apelujemo na roditelje, sa potpunim razmijevanjem da roditelji prije svega jako teško podnosesamu bolest zavisnosti i da se u jednom trenutku otežano vidi izlaz iz situacije, ali apelujemo da nađu snage i da vjeruju u mogućnost izliječenja da svoju djecu ne otpisuju pominjući smrt dok su oni živi već da traže mogućnosti pomoći sopstvenom djetetu, a ne da krive sistem koji očigledno nije bio odgovarajaći jer klijent samom konuzmacijom je potvrdio da nije motivisan za tretman. U potpunosti razumijemo bol koju majka prolazi zbog situacije, ali takođe znamo da takvo emocionalno stanje onemogućava da se sagleda realna slika bolesti zavisnosti da se pokušava naći krivac za to stanje,a jasno znamo da je problem u samom zavisniku, njegovom okruženju i da se tu trebaju vršiti promjene koje će pomoći da se izlaz pronađe. Nemamo potrebu osude napada na sistem Ustanove i rad Ustanove, jer kao profesionalci razumijemo da stanje boli i nemoći može priozvesti i potrebu da se krivac traži tamo gdje nije.
Reputacija Ustanove ne može biti narušena zbog pojedinačnih slučajeva jer sa druge strane imamo brojne klijente koji su uspješno završili tretman u JU, žive kvalitetne živote i Kakaricku goru smatraju svojom drugom kućom.