Glavni grad Podgorica

Saopštenje – demant

Poštovani bivši, sadašnji I budući klijenti, poštovane kolege iz Ustanove i poštovani građani,


U obavezi smo da Vam se obratimo ovim saopštenjem kako bismo demantovali još jednu neistinu u nizu na račun rada Ustanove i direktora Ustanove g-dina Čađenović Marka, kako bismo i na ovaj način apelovali na aktere ove nezapamćene hajke na Ustanovu i njen kako rukovodeći tako i stručni kadar da prestanu sa lažnim optužbama i diskreditacijom Ustanove koja ima veliki značaj za naše društvo.
Naime, na konferenciji za medije koja je organizovana 2. decembra od strane političke partije SD, na kojoj su se javnosti obratili odbornik Mašković, nezavisni odbornik Zeković i odbornica DPS-a dr Maja Rotolo navedeno je da je Direktor Ustanove objelodanio podatke bivših štićenika Tanje Nuculović i Ranka Dacića. Istine radi, dužni smo istaći da su pomenuti već godinama unazad istupali u javnost, otvoreno govoreći da su bivši klijenti Ustanove i bivši zavisnici, te kasnije i sami osnovali NVO organizacije koje se bave problematikom zavisnosti. Ovom prilikom ih pozivamo da potvrde ovo i da na ovaj način pokaži da nisu partijski instruisani.
Ustanova sa velikom opreznošću raspolaže podacima bivših i sadašnjih klijenata, te samo i isključivo stručni tim ima pristup ličnim dosijeima klijenata. U prilog tome ide i činjenica da za 15 godina rada Ustanove nije zabilježeno da je ičiji identitet otkriven. Sve što se spočitava Direktoru Čađenoviću je samo dio prljave i kontinuirane kampanje koja se prolongira jer su njeni kreotori svjesni da je javnost prozrela njihove namjere i sve optužbe koje su do sada iznjeli na račun Ustanove i Direktora su se dokazale kao neistinite.
Još jednom apelujemo da se određeni pojedinci zaustave, da ne ugrožavaju živote naših klijenata, kako bivših, tako i sadašnjih i budućih i da zarad sopstvenih interesa, profita i političkih poena ne kleveću Ustanovu koja već 15 godina predanim i posvećenim radom ostvaruje zavidne rezultate i spašava živote! Kao prilog ovom saopštenju stavljamo sledeće linkove kako potkrepljenje naših tvrdnji tj. video snimke koji pokazuju da su gore pomenuti na osnovu svoje i slobodne volje uvijek s ponosom u medijima isticali da su naši bivši klijenti – te stoga nema govora da je Direktor Čađenović otkrio njihove podatke.