Glavni grad Podgorica

RUKOVODSTVO

Direktorica

Marina Vujović

tel: 020/240-181
e-mail: marina.vujovic@podgorica.me

Upravni odbor

Predsjednik Upravnog odbora:

Goran Kuševija

tel: -
e-mail: -

Članovi upravnog odbora:

Mirela Feratović

tel: -
e-mail: -

Savo Knežević

tel: -
e-mail: -