Glavni grad Podgorica

Realizovana prva aktivnost povodom međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga u Mediteranskom vrtu na Gorici


Jun 25, 2019


Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica u saradnji sa Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti Glavnog grada i NVO “Preporod” realizovala je prvu aktivnost planiranu za obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga.


U Mediteranskom vrtu, na brdu Gorica, zasađeno je ukrasno bilje koje je proizvod rada klijenata/kinja u okviru radno-okupacione terapije. Nakon sadnje, u zelenoj učionici, održano je predavanje na temu “Prevencija bolesti zavisnosti kroz razvoj zdravih stilova života”. Predavanje su realizovali predstavnica Javne ustanove, psihološkinja Dijana Milošević i predstavnik NVO Preporod, psiholog Nikola Mijušković.
Prisutnima je distribuiran edukativni materijal na temu bolesti zavisnosti. Takođe, svim posjetiocima brda Gorica pružena je mogućnost da dobiju informacije na temu bolesti zavisnosti od stručnih lica zaposlenih u Javnoj ustanovi.