Glavni grad Podgorica

Radno-okupaciona terapija

Radno-okupaciona terapija sprovodi se sa ciljem sticanja radnih navika i korigovanja ponašanja. Radno-okupaciona terapija i radne obaveze daju mogućnost klijentima da steknu nove vještine i da nauče obavljati poslove koji će im koristiti po završetku tretmana. Osim toga, planske, organizovane i osmišljene radno-okupacione aktivnosti, omogućavaju klijentima da se osjećaju korisno, da vide rezultate svog rada, da stvaraju pozitivan odnos prema radnoj disciplini, da stiču radne navike, kao i da razvijaju samodisciplinu.

Radno-okupaciona terapija obuhvata sve manuelne, kreativne, rekreativne, edukativne i ostale aktivnosti, s ciljem korekcije ponašanja i poboljšanja određene fizičke i mentalne funkcije. Uloga radno-okupacione terapije je neophodna u procesu rehabilitacije i pripreme klijenta za povratak u socijalnu sredinu.
U okviru radno okupacione terapije organizuju se brojne aktivnosti koje se sprovode planski, kontinuirano i u skladu sa psihofizičim mogućnostima klijenta.

Slikarska-kreativna terapija

Prepoznajući umjetnost kao veoma konstruktivan i ljekovit aspekt procesa oporavka klijenata, Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, oformila je slikarsko-kreativnu radionicu u sklopu radno-okupacione terapije. Djelotvornost likovnog izražavanja i kreativnosti je odavno poznata. Korišcenje likovnih materijala daje mogućnost oslobađanja stresa i opuštanja. Na papiru ostaje trag koji je autentičan. Proces slikanja dopušta da se prepustimo mašti i odlutamo od svakodnevnog načina razmišljanja. Ovo je jedan od načina da se oslobodimo negativnih emocija i otkrijemo dio skrivenog svijeta koji se često ne moze verbalizovati, jer slika moze proniknuti dublje od riječi.

Značaj kreativnosti u terapiji je važan, može se odraziti na nalaženje novih mehanizama prevladavanja i na lakše zaobilaženje otpora. Kroz proces crtanja i slikanja klijenti imaju mogucnost istraživati sebe, otkriti neotkrivene djelove svoje ličnosti i na taj način ići u pravcu promjene. Cijeli ovaj proces doprinosi boljem i uspješnijem radu na rehabilitaciji i resocijalizaciji klijenata. U radionici zajedno sa akademskim slikarem klijenti se bave slikanjem, crtanjem, oblikovanjem gline, mozaikom i koriste različite tehnike. Kao produkt rada naše kreativne radionice priredili smo u toku pet godina našeg postojanja tri izložbe. U ovoj radionici nastala je i skulptura “Ptica u uzletu” koja krasi dvorište naše Ustanove.

Stolarska radionica

U okviru stolarske radionice, koja je opremljena najsavremenijim mašinama za obradu drveta, klijenti uče, od stolara sa dugogodišnjim iskustvom, ovaj zanat i izrađuju razne predmete. U okviru ovih sadržaja klijenti imaju priliku da nauče različite vještine i zanate, što pozitivno utiče ne samo na rehabilitaciju radnih sposobnosti klijenata već i na samostalno pronalaženje zaposlenja nakon tretmana tj. ovladane vještine će ih čine konkurentnijim na tržištu rada.

Pčelarska radionica

Radno-okupacioni terapeut sprovodi obuku klijenata za rad sa pčelama, uzgoj pčelinjih društava i vrcanje meda. Edukacije se odvijaju kako kroz praktični rad tako i kroz teorijski dio gdje klijenti uče kako da održavaju zdravim pčelinjak, koje su bolesti pčela, kako ih spriječiti, kako pčele pripremiti za zimski period, a sve u cilju da nakon tretmana klijenti mogu samostalno obavljati ovaj posao. Klijenti su motivisani za rad sa pčelama i brigu o njima vrše svakodnevno.